Ref A: de767813c78e41fd9453341d461b6974 Ref B: B7A436E209F46631A114339437BB2177 Ref C: Tue Nov 25 23:32:47 2014 PST