Ref A: 247689c725264362b3297dac2f90c70d Ref B: 878CA18D02CBF40DA684B432F1EA2AD8 Ref C: Sat Nov 22 21:38:53 2014 PST